Pro obyvatele

Informace o praktickém chodu obce, důležité hlavně pro obyvatele Rejvízu.

Rejvíz je jednou z místních částí 10 km vzdálených Zlatých Hor, nemá vlastní radnici. Místní záležitosti si přesto snažíme aktivně ovlivňovat sami (co nám taky zbývá :)).

Pro koordinaci postupů a zprostředkování informací byl zřízen tzv. „osadní výbor“, speciální typ výboru zastupitelstva města ZH.

Tradiční rejvízská temata (bohužel dlouhodobá):

 • bezpečnost na hlavní kumunikaci (státní silnici)
  • tj. celoroční omezení rychlosti a kontrola dodržování rychlosti
  • požadavek na výstavbu chodníku nebo alespoň zpracování odborného posudku
 • mizerný stav místních komunikací v majetku města Zlatých Hor
  • komunikace od Penzionu Rejvíz směr mechová jezírka
 • zásobování vodou a stav místní vodovodní sítě
 • místní kanalizace, resp. plány na rozšíření spádové kanalizace
 • vzhled obce (kosení příkop a pozemků, úklid, reklamní plochy v rozporu s územním plánem atd.)
 • další neřízená výstavba, nekoncepční změny v územním plánu- tj. druhá řada domů, nově schvalované plochy pro výstavbu, výstavba neodpovídající kapacitě sítí (voda, kanalizace,…)

Dotazy, nápady a podněty směrujte prosím na osadnivybor@rejviz.info

Ve volebním období 2018- 2022 byl předsedou osadního výboru Rejvíz Bc. Roman Peša,  členem p. Vojtěch Mocka  a Stanislav Turek. Za spolupráci v tomto období děkujeme.