Vesnická památková zóna Rejvíz

Jako území s dochovanou lidovou architekturou převážně 19.století, nenarušenou nevhodnými dostavbami, typickou pro Jesenicko – rouběný dům se svisle dedněným štítem a vyřezávanými, barevnými šambránami kolem oken byl Rejvíz vyhláškou Ministerstva kultury č. 413/2004 ze dne 24.6.2004 prohlášen za vesnickou památkovou zónu.

Nemovité kulturní památky na k. ú. Rejvíz:

49609/9-45  Penzion Rejvíz – bývalá Noskova chata parc. č. 7, stav. Intaktně dochovaná lidová architektura 19. stol., typická pro zdejší zástavbu horské obce s ojedinělou umělecko – řemeslnou výzdobou interiéru.

51021/9-89 Kostel Jména Panny Marie parc. č. 36, stav. Venkovská klasicistní architektura z let 1808-9 s hodnotným mobiliářem. Oltář je dílem B. Kutzera, varhany z r. 1878 z krnovské dílny (obnoveny, funkční).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Interier kostela JPM Rejvíz